Välkommen till

JW Board Advisor AB

Vi är en firma som fokuserar på rådgivande tjänster med nära koppling till ett bolags styrelse. Vi kan hjälpa dig och ditt företag med de första stegen från ägarlett till ägarstyrt.

Vad vi gör

Bolaget fokuserar på styrelsenära rådgivande tjänster. Det betyder att vi kan jobba i en advisory board eller konsulttjänster som levererar till och supportar styrelsen. Det kan också innebära tidiga diskussioner om att gå från en ägarledd till en ägarstyrd organisation där ditt bolag tar första stegen till extern styrelse eller VD.

Söker du kompetens till din styrelse så kontakta oss för en diskussion så hittar vi en lösning då det numera kräver deltidsanställning.

Träffsäker Kompetens

Vi är certifierade i styrelsearbete, både som ledamöter och ordförande. Vi förstår väl styrelsens arbete och fokus och kan agera rådgivare till styrelser. I denna roll erbjuder vi konsulterande tjänster med nära koppling till styrelsen

Skräddarsydd lösning

Tillsammans kommer vi överens om precis vad just ni behöver och skapar upplägget enligt era behov.Olika typer av uppdrag

Denna sida är en uppsamling för flera typer av uppdrag. Både konsultuppdrag med koppling till styrelsen men också för att börja en diskussion om styrelseuppdrag